De missie van Supervrouw

De formele doelen en concrete acties van Stichting Supervrouw

Stichting Supervrouw is officieel in 2020 opgericht en staat sindsdien ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onze activiteiten staan in het teken van vrouwen met borstkanker. Zij zijn in onze optiek Supervrouwen omdat ze oceanen hebben overgestoken, ze hebben hard gezwommen om de overkant te halen. Dit initiatief neemt jou mee in het proces van vallen en opstaan. Bovendien is onze stichting voor iedereen toegankelijk, want je hoeft niet per se ziek te zijn om je te laten inspireren door hun verhalen. Wel hebben we als voornaamste uitgangspunt dat we deze doelgroep willen helpen en ondersteunen. Je kunt bij ons o.a. terecht voor tips en informatie van ervaringsdeskundigen en lotgenoten. De missie van Stichting Supervrouw is het uitdragen van kennis over de nasleep van het behandeltraject en hoe je meer de regie kunt nemen tijdens en na het behandeltraject. √Čn hoe je meer de regie kunt nemen bij de vaak overgebleven restklachten. Naast het delen van kennis en informatie willen we als streven ook onze doelgroep actief helpen.

Concrete doelen waar we nu aan werken

  • We hebben een netwerk aangelegd van schoonheidssalons die een speciale verwenbehandeling willen geven aan vrouwen met borstkanker
  • We hebben een netwerk aangelegd van samenwerkingspartners waar we naar kunnen doorverwijzen
  • Vrouwen met borstkanker die begeleiding nodig hebben bij een stamceltraject kunnen zich tot onze Stichting wenden
  • We delen van tips, adviezen en informatie op het gebied van borstkanker

Concrete doelen in de toekomst

  • In de nabije toekomst kunnen vrouwen een beroep doen op een tegemoetkoming in bepaalde kosten die samenhangen met hun diagnose
  • In de nabije toekomst zullen we aanvragen in behandeling nemen van vrouwen die stamcelbehandeling nodig hebben en dit niet zelf kunnen bekostigen

*We spreken in deze tekst ‘vrouwen’ aan, maar daarvoor in de plaats kun je ook overal ‘mannen’ lezen. Alhoewel borstkanker in de meeste gevallen vrouwen overkomt, kunnen mannen ook de diagnose krijgen. Hen willen we zeker niet uitsluiten.